Velkommen til Freelanceforeningen af 2018.

Vi har skabt en forening, der skal styrke fællesskabet og sammenhængskraften mellem freelancere i TV-, film- og mediebranchen – på tværs af faggrupper og fagforbund.

Foreningen udspringer fra facebook-gruppen ‘Freelancere for bedre vilkår i DR’, der opstod i 2018 som en reaktion på DR’s helt urimelige behandling af deres faste freelance-stab. Det er dog ikke kun på DR, at presset opleves – i hele branchen føles trykket på løn-, arbejds- og ansættelsesvilkår. Fagforeningerne gør meget lidt – nogle er bundet af dårlige overenskomster (de selv har været med til at indgå), handlingslammede bestyrelser og ledelser, eller også står de udenfor, og har ingen reel indflydelse.

‘Freelanceforeningen af 2018’ kan agere friere, idet vi ikke er bundet af overenskomster med arbejdsgiverne. Vi er en forening, der skal skabe en åben dialog om forholdene for os freelancere, og hvordan disse skal beskyttes og forbedres.

Foreningen skal bruges af medlemmerne, og det kræver at vi holder fokus på emner og sager, der er aktuelle og/eller har faglig og politisk relevans. Vi vil meget gerne have dig med!

Du kan melde dig ind HER.

Der er brug for alle kræfter, og ikke mindst for input! Inputs fra medlemmerne udgør grundstenen i foreningens arbejde, og da ingen sager er for store eller for små, er det vigtigt at FF18 når så langt ud i hjørnerne af branchen som muligt. Hvad der synes ligegyldigt eller banalt for den ene, kan vende arbejdslivet på hovedet for den anden.

Med en digital visuel branche, der før coronaen vækstede med over 10% om året, så er der brug for en tværfaglig interesseforening som FF18! En forening, der varetager freelancerens interesser, med udgangspunkt i den virkelighed freelanceren befinder sig i.

Med venlige hilsner FF18

(Foreningens nuværende vedtægter kan læses HER)

HJEMMESIDEN ER UNDER GENOPBYGNING, SÅ BÆR OVER MED AT IKKE ALLE LINKS VIRKER!