Om Freelanceforeningen

Velkommen til Freelanceforeningen af 2018.

Vi har skabt en forening, der skal styrke fællesskabet og sammenhængskraften mellem freelancere i TV/medie-branchen – på tværs af faggrupper og fagforbund.

Foreningen udspringer fra facebook-gruppen ‘Freelancere for bedre vilkår i DR’, der opstod som en reaktion på DR’s helt urimelige behandling af deres faste freelance-stab. Men det er ikke kun på DR at presset opleves – i hele branchen føles trykket på løn og vilkår. Fagforeningerne kan meget lidt gøre – nogle er bundet af en meget dårlig overenskomst, de selv har været med til at indgå, eller også står de udenfor, og har ingen reel indflydelse.

‘Freelanceforeningen af 2018’ kan agere friere, idet vi ikke er bundet af overenskomster med arbejdsgiverne. Vi er ikke et ‘kartel’ der laver prisaftaler – men en forening, der skal skabe en åben dialog om forholdene som freelancere og hvordan disse skal beskyttes og forbedres. 

Foreningen skal skabes af medlemmerne, og vi vil meget gerne have dig med – du kan melde dig ind HER. Hurtigst muligt efter vi er blevet flere medlemmer, indkaldes der til ekstraordinær general-forsamling, hvor en ny bestyrelse skal nedsættes og foreningens virke fremadrettet skal besluttes. Så der er brug for alle kræfter!

Med venlige hilsner 

FF18

(Foreningens nuværende vedtægter kan læses HER)